Testamente

Den som är förutseende och vill underlätta för sina anhöriga upprättar i god tid sitt eget testamente.

Vi på Helsingebegravningar bistår med professionell hjälp. Vi bistår med allt som behövs för att testamentet utformas på rätt sätt och så att tolkningsproblem inte uppstår.

Som auktoriserad begravningsbyrå kan vi också erbjuda trygg förvaring och bevakning av testamentet i Dokumentbevakningen.

Du kan då vara trygg i att dina anhöriga meddelas om testamentets existens vid dödsfall.