Samboavtal

Att vara sambo jämfört med att vara gift innebär en stor skillnad när förhållandet upphör – antingen på grund av separation eller på grund av dödsfall. Ett giftermål föregås i regel av ett samboförhållande och ett samboavtal är därför inget som är nödvändigt för alla sambor. Däremot bör alla som bestämt sig för att bli sambor skaffa sig rådgivning om vad som sker med gemensamma tillgångar och bostad om en separation blir nödvändig. Likaså är det bra att skaffa sig rådgivning om vad lagen medför vid en separation på grund av dödsfall ifall man har skaffat gemensamma barn.

Viktigt att veta är att sambor inte ärver varandra – varför testamentets betydelse är av stor vikt för sambor.