Bodelning

Bodelning ska ske då ett äktenskap upplöses – på grund av dödsfall eller skilsmässa – och kan ske under bestående äktenskap eller då ett samboförhållande upplöses. Bodelningen manifesteras i ett bodelningsavtal mellan de två parterna.

Detta avtal är nödvändigt exempelvis om man ska flytta över lånen från ena parten till den andra, ändra lagfarten på en fastighet och såklart för att bestämma vem som ska få vad av de gemensamma ägodelarna.

Vi hjälper er med rådgivning kring bodelningen samt upprättar ett bodelningsavtal åt Er om detta sedan efterfrågas.