Äktenskapsförord

Vi hjälper Er som är gifta, eller inom kort kommer att ingå äktenskap, att upprätta ett avtal sinsemellan vari Ni reglerar vilken egendom som ska vara enskild och därmed inte ingå i en bodelning mellan Er då en sådan ska göras. Detta brukar vara särskilt önskvärt om den ena maken/blivande maken har en släktgård i sin ägo eller är ägare i ett företag