Bouppteckning

I samband med dödsfall är det många juridiska frågor som måste lösas. Även om dödsboet är till synes enkelt finns det ett värde att anlita den expertis som vi på Helsingebegravningar har tillgång till när det gäller bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte. Vi hjälper även till med testamenten, äktenskapsförord och bodelningar.

I bouppteckningen fastställer man vilka som är arvtagare och hur egendomsförhållandena ser ut. Bouppteckningen ligger till grund för bodelning och arvskifte. I samband med att bouppteckningen upprättas görs alltid utförliga utredningar om tillgångar och skulder, försäkringar och släktförhållanden.

Dödsboansvarig
Förvaltning av och ansvar för dödsboet omfattar allt praktiskt som t ex att betala räkningar, se till att posten eftersänds, att hyreskontrakt sägs upp och så vidare.

Arvskifte

Om det är fler än en delägare i dödsboet upprättas enligt lag alltid ett arvskifte. Här regleras avvecklingen och fördelningen av tillgångarna i dödsboet. Arvskiftet kan ses som ett avslut där man t ex gör avsättningar för gravskötsel, framtida skatter och liknande.