Home

”Med omtanke och personligt engagemang”

”Vår viktigaste uppgift är att ge människor hjälp och stöd i en svår stund i livet. Vi ger svaren på de många frågor som brukar uppstå inför en begravning och finns till hands hela vägen. Med omtanke och personligt engagemang ser vi till att begravningen utformas så som du vill ha den. Det faktum att vi är en auktoriserad begravningsbyrå kan du se som en extra trygghet – en trygghet att du får rätt hjälp. Välkommen till oss på Helsingebegravningar.”